top of page

Public Art Program Day Three

Elena and Viktor Vorobievs' Presentation

Stone Creatures by Elena and Viktor Vorobiev

Third day of the program: presentations were made by Lena and Viktor Vorobievy, Saule Dyussenbina, Kuanysh Bazargaliev, Vyacheslav Useinov, Shailo Djekshenbaev, Aidai Asangulova, and Djamshed Kholikov.

Elena and Viktor Vorobievs' Presentation

by Elena and Viktor Vorobiev

Saule Dyussenbina's Presentation

Saule Dyussenbina's Presentation

Saule Dyussenbina's Presentation

Saule Dyussenbina's Presentation

Saule Dyussenbina's Presentation

Ulan Djaparov

Saule Suleimenova

Suleiman Sharifi

Vyacheslav (Yura) Useinov

Aidai Asangulova

Aidai Asangulova's Presentation

Aidai Asangulova's Presentation

Viktor and Elena Vorobievy, Eugene Makshakov

Kuanysh Bazargaliev

Eugene Makshakov

by Eugene Makshakov

Eugene Makshakov

Eugene Makshakov's Presentation

photo by A. Lysogorov

bottom of page